Katarína Kročková - Kročka & Partners

NÁŠ TÍM

Katarína Kročková

JUDr. Katarína Kročková

GDPR specialist / DPO / mediátor

Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia pracovala ako personalistka, neskôr zastávala post korporátneho právnika. Problematike ochrany osobných údajov sa venuje niekoľko rokov a poskytuje konzultácie a komplexné riešenia pri implementácii GDPR. Okrem tejto témy sa venuje pracovnému právu, otázkam obchodného registra a mediácii. V roku 2016 založila spoločnosť KROČKA & PARTNERS, v ktorej spolupracuje s expertami na pracovné právo a online bezpečnosť ochrany osobných údajov. Je spoluautorkou publikácie Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (2018), ktorá slúži personalistom, advokátom, zamestnávateľom a zamestnancom ako pomôcka v otázkach ukončenia pracovného pomeru. V súčasnosti sa spoluautorsky podieľa na publikácii Judikatúra v oblasti konania obchodných spoločností (predpokladaný termín: jeseň/zima 2019).
JUDr. Božena Grancová, PhD.

JUDr. Božena Grancová, PhD.

Advokát. Zapísaná v SAK.

Štúdiu práva sa venovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, doktorandské štúdium so zameraním na medzinárodné právo ukončila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas profesijného života v štátnej správe bola jej koníčkom práca s nehnuteľnosťami a pomoc ľuďom najmä v tejto oblasti. Ostatné roky pracovala v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky, kde mala na starosti kontakt s občanmi, ale aj právnu agendu KP SR. Počas tohto obdobia bola aj spoluaurtorkou Komentáru k Ústave Slovenskej republiky (2012), ktorý plní explikačnú, interpretačnú a aplikačnú funkciu. T.č. spolupracuje so spoločnosťou KROČKA & PARTNERS, ktorá zoskupuje expertov na komplexné riešenia projektov GDPR. Je spoluautorkou publikácie Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (2018), v súčasnosti sa spoluautorsky podieľa na publikácii Judikatúra v oblasti riadenia obchodných spoločností. Naďalej sa venuje pozemkovému právu, obchodnému právu a riešeniu majetkových vzťahov.
Andrej Srnka

Andrej Srnka

DLP specialist

DLP specialist (internetová bezpečnosť), je držiteľom certifikátu TIER1 implementovanie DLP. Vyštudoval Materiálovotechnologickú fakultu STU, odbor výrobné zariadenia a systémy. Svoju prácu berie ako poslanie a púšťa sa do riešenia každého problému s entuziazmom. Ochotne preto rieši každú požiadavku klienta až dovtedy, kým nie je s výsledkom naozaj spokojný. Snaží sa vo svojom odbore neustále vzdelávať, pretože vie, že posúvať sa dopredu môže vždy. Taktiež sa stará o implementovanie DLP systémov, aplikovanie procesov na zvýšenie zabezpečenia na internete a kryptovanie. Skromne priznáva, že vyniká zmyslom pre stratégiu a empatia mu tiež nie je cudzia. Jeho prioritou je, aby klient odchádzal vždy spokojný a kvalita služieb neustále rástla. Kontakt: www.snowdenshop.sk alebo www.gdpr-eu.sk.
Martin Pavelek

JUDr. Martin Pavelek

Advokát. Zapísaný v SAK.

Štúdiu práva sa venoval na PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE PRÁVA, Fakulta Práva v Bratislave, doktorandské štúdium ukončil na Právnickej fakulte PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE PRÁVA v Bratislave. Počas profesijného života získaval skúsenosti v advokátskych kanceláriách. Právu sa aktívne venuje od roku 2009. Od roku 2018 pôsobí vo vlastnej advokátskej kancelárie P&P Legal s.r.o.. Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby a právne poradenstvo pre fyzické osoby, malých a stredných podnikateľov a korporácie, vrátane zahraničných klientov v nasledovných oblastiach: obchodné právo, pracovné právo, správa a vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v konaní, rodinné právo, ústavné právo, občianske právo, európske právo. Bližšie informácie na www.pplegal.skwww.pplegal.eu.

SME ČLENMI