Ako nastaviť COOKIE lištu od 01.02.2022 ?

27. január 2022

Ako nastaviť COOKIE lištu od 01.02.2022 ?

 

             AKO NASTAVIŤ COOKIE LIŠTU (BANNER) OD 01.02.2022 ?

Prevádzkovatelia sú povinní vytvárajú od návštevníkov webových stránok súhlas s použitím cookies. Výnimku zo súhlasu predstavujú iba NUTNÉ (necessary) cookies nazývané ako technické, funkčné, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie webových stránok.

Zákon o elektronických komunikáciách účinný od 01.02.2022 implementoval požiadavky smernice ePrivacy.

 „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. Zabrániť technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediný prenos je prenos alebo uľahčenie prenosu správy, alebo ak je potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti, ktorý služby informačnej spoločnosti vyžaduje používateľa.“ [1]

i) Čo sú cookies ?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača zverejňované pri návštevách webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartfón alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho prehliadača. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, hodnota a hodnota. Pri ďalšej návšteve webových stránok webového prehliadača znovu načítavam súbory cookie a tieto informácie odošlite späť webovej stránke, ktorá pôvodne vytvorila súbory cookie.

ii) Ako to bude vyzerať v praxi ?

V praxi sú rozdelené jednotlivé druhy cookies a tomu prispôsobiť aj lištu. To znamená, že každý druh cookies rozdeliť na účel napr. analytické, marketingové atď. a následne aj vyžiadať samostatný súhlas na každý druh koláčikov.

iii) Čo Vás čaká?

- prehľad, aké cookies máte nastavenú na webovej stránke,

- poskytovanie informácií o účele získavania, ukladania informácií (kompletnú informačnú povinnosť),

- súhlasu patriace druhy cookies, ktoré nie sú nutné, na každý účel cookies je potrebný samostatný súhlas,

- návštevník webových stránok by mal vedieť: účel cookies (napr. marketingové), poskytovatelia cookies, trvanie cookies, typ a tretie strany.

- poskytnúť o spôsob odvolania súhlasu, odvolanie súhlasu tiež jednoducho ako jeho udelenie, zároveň môže prevádzkovateľ vlastnej podstránky poskytnúť návštevníkom o tom, že nenutie súhlasu bude mať následky (dôsledky).

iv) Následky.

Dozorným orgánom je úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Najvyššia uložená pokuta, môže byť uložená pokuta od 200 eur do 10 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Zdroje:

https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_sk.pdf

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/452/20220201

 

Nechajte to na nás, pomôžeme vám s nastavením cookies lišty.

 

AUTOR: KROČKA & PARTNERS sro 

[1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/452/20220201

715