Konečný užívateľ výhod - nie len obchodné spoločnosti

17. november 2019

Doplnenie článku ku konečnému užívateľovi výhod.

V prvom článku sme sa venovali základným informáciám o konečnom užívateľovi výhod. V tomto článku by sme sa venovali detailnejšie, kto má povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod okrem obchodných spoločností.

Konečného užívateľa výhod zapisujú aj nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy.

P.č. Typ Kedy sa zapisuje Poplatok Rozsah údajov
1 Nadácie
Zápis konečného užívateľa

Nadácie, ktoré vznikli do 31. októbra 2018 sú povinné  Ministerstvu  vnútra SR do 31. decembra 2019 podať na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 3 ods. 4 zákona 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bez poplatku V rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu, štátna príslušnosť druh a číslo dokladu totožnosti
2 Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
Zápis konečného užívateľa

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré vznikli do 31. októbra 2018 sú povinné  registrovanému úradu  do 31. decembra 2019 podať na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 3 ods. 4 zákona 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bez poplatku V rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu, štátna príslušnosť druh a číslo dokladu totožnosti
3 Neinvestičné fondy
Zápis konečného užívateľa

Neinvestičné fondy, ktoré vznikli do 31. októbra 2018 sú povinné  registrovanému úradu  do 31. decembra 2019 podať na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podľa § 3 ods. 4 zákona 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bez poplatku V rozsahu meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa pobytu, štátna príslušnosť druh a číslo dokladu totožnosti

Existujú formuláre na doplnenie vyššie uvedených údajov?

Špeciálne formuláre na zápis konečného užívateľa neexistujú. Ministerstvo na nich pracuje
https://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii.

Aký je postup na ohlásenie údajov?

Ohlásenie je možné dvomi spôsobmi:

  1. písomne na adresu príslušného registrovaného úradu (https://www.minv.sk/?kontakty-38)
  2. elektronicky vykonaním podania použitím služby „Všeobecná agenda“, a to len z dobrovoľne aktivovanej elektronickej schránky mimovládnej neziskovej organizácie (nie elektronickej schránky fyzickej osoby - občana) použitím ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Zdroj:

Často kladené otázky k novému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácií (337,4 kB)

AUTOR:

JUDr. Katarína Kročková

 

353