Tento web používa Cookies

Tento web používa na personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Niektoré z týchto súborov cookie sú nevyhnutné, pre fungovanie web stránky. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.


Potrebné súbory cookies

Potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie. Webové stránky nemôžu fungovať správne bez týchto súborov cookie a môžu byť deaktivované iba zmenou predvolieb prehliadača.


Analytické cookies

Analytické súbory cookie slúžia na získanie údajov o návštevnosti internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach na stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete.


Marketingové cookies

Marketingové súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť cielenú reklamu.


Likvidácia s.r.o

16. december 2018

Likvidácia s.r.o

Likvidácia obchodnej spoločnosti je odborne, právne, ako aj účtovne a administratívne náročný proces. Likvidácia spoločnosti si vyžaduje prípravu 2 účtovných závierok, elektronickú komunikáciu, vyžiadanie a prevzatie súhlasov s výmazom obchodnej spoločnosti od daňového úradu, colného úradu a mesta resp. mestskej časti, zverejnenie vstupu firmy do likvidácie v obchodnom vestníku, a samozrejme podanie 2 návrhov a prípravu príloh potrebných k realizácií 2 zápisov do obchodného registra.

Kompletná služba smerujúca k likvidácii Vašej spoločnosti pozostáva z týchto krokov:

  • Úvodná konzultácia, počas ktorej sa oboznámime s účtovnou aj daňovou situáciou vo vašom podniku. Po vyhodnotení stavu vášho majetku a záväzkov, pristúpime k potrebným krokom na vykonanie likvidácie vašej spoločnosti. Dostanete kompletnú informáciu o priebehu likvidácie, jej jednotlivých etapách, úkonoch, ktoré prebiehajú počas likvidácie a taktiež o časovom rozmedzí, počas ktorého bude likvidácia vykonaná. Komunikácia môže prebehnúť osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  • Príprava písomných podkladov potrebných k úspešnej likvidácii spoločnosti, k vstupu do likvidácie a k vymenovaniu likvidátora. Následné podpisanie listín s úradne overeným podpisom.
  • Zaplatenie poplatku súvisiaceho so vstupom firmy do likvidácie a zápis do obchodného registra.
  • Elektronická komunikácia so všetkým orgánmi štátnej správy, oznámenie vstupu do likvidácie všetkým známym veriteľom cestou zverejnenia tejto informácie v obchodnom vestníku.
  • Vytvorenie účtovnej závierky ku dňu, ktorý predchádza vstupu vašej firmy do likvidácie - za osobitný poplatok.
  • Príprava podkladov pre vydanie rozhodnutia valného zhromaždenia o schválení mimoriadnej účtovnej závierky, schválení správy likvidátora o vykonaní likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.
  • Vyžiadanie súhlasov dotknutých orgánov s výmazom obchodnej spoločnosti z obchodného registra vrátane zaplatenia poplatkov.
  • Podanie návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra.
  • Predloženie potvrdenia o výmaze obchodnej spoločnosti objednávateľovi služby.

Cenu kompletnej likvidácie nie je možné stanoviť fixnou sumou, nakoľko vždy záleží od majetku a záväzkov konkrétnej spoločnosti a môže zahŕňať služby spoločnosti ako aj služby účtovného a daňového poradenstva. Preto sa táto otázka zodpovedáva vždy po úvodnej konzultácii.

628