POZOR ! Zákonná povinnosť zapísať rodné číslo do obchodného registra do 30.09.2022 !

18. jún 2022

POZOR ! Zákonná povinnosť zapísať rodné číslo do obchodného registra do 30.09.2022 !

POZOR ! Zákonná povinnosť zapísať rodné číslo do obchodného registra do 30.09.2022 !

Stav ku dňu 17.06.2022.

Novelou zákona o obchodnom registri (403/2021 Z.z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 53... - SLOV-LEX) bola uzákonená  povinnosť  podať návrh na zápis identifikačných údajov fyzickej osoby, t. j. rodného čísla alebo iného identifikačného údaju, ak rodné číslo nebolo pridelené (napr. číslo občianskeho preukazu, pasu atď.) do obchodného registra.

Koho sa táto povinnosť týka ?

Týka sa to spoločností založených do 30.09.2020. Spoločnosti založené po 01.10.2020 majú už túto povinnosť splnenú.

Ako zistím, či mám zapísané rodné číslo pri spoločníkoch ?

Skutočnosť či máte rodné číslo zapísané v obchodnom registri si viete overiť úplne jednoducho na stránke  https://www.orsr.sk/. Po zadaní údajov, na výpise z obchodného registra si všímate nasledujúce znaky. V prípade, ak je tam červený krížik pri spoločníkovi, je potrebné doplniť rodné číslo spoločníka do obchodného registra.

Potrebné doplnenie do obchodného registra.

 

 

 

Nie je potrebné doplnenie do obchodného registra.

Pokiaľ sa tam nachádzajú zelené znaky, máte všetky údaje zapísané.

 

 

Dokedy je potrebné urobiť doplnenie týchto údajov ?

Termín na doplnenie údajov do obchodného registra je  30.09.2022. Ak si spoločnosť túto povinnosť nesplní, hrozí jej pokuta  3.310,- EUR.

Podanie návrhu na zápis identifikačných údajov do obchodného registra je výlučne možné IBA elektronicky.

Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe - Ministerstvo spravodlivosti SR (gov.sk)

Je potrebné platiť súdny poplatok ?

Nie, doplnenie rodného čísla je bez súdneho poplatku.

Chcete využiť naše služby ?

  • kontaktujte nás, poradíme vám,
  • po predložení údajov a doručení plnej moci, elektronicky podávame návrh na zápis do príslušného registra,
  • informáciu o úspešnom zápise a potvrdenie o zápise doručíme k dispozícii objednávateľovi služby,
  • telefonický kontakt: 0911 499 545,
  • e-mailový kontakt: office@krockapartners.sk,
  • cena za zápis do príslušného registra  - 60,- € s DPH.

 

ZDROJ:

https://www.justice.gov.sk/sluzby/obchodny-register/formulare-or-pre-podania-v-elektronickej-podobe/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/403/20211201.html

AUTOR:

JUDr. Katarína Kročková

 

 

 

594