Príležitostný príjem

17. máj 2016

Príležitostný príjem

Určite aj Vy ste už raz v živote riešili otázku, čo podlieha dani z príjmu...resp. si privyrobíte nejaké to euro a napadá Vás myšlienka, či je treba z toho platiť daň.  Ako to vlastne je s tými príležitostnými príjmami ?

Príjem z príležitostných činností je tzv. "ostatným príjmom" podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o dani z príjmov.  Ide o príjmy, ktoré nie sú príjmami  zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu a z kapitálového majetku.

Zákon č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v § 9 ods. 1 písm. g) určuje, ktoré príjmy sú oslobodené od dane.

  • príjmy v zmysle § 6 ods. 3
  • príjmy v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí

Nepísané pravidlá  pri zdanení príležitostného  príjmu vychádzame z predpokladu, že občan nie je podnikateľ :

  • zárobok je občasný, nepravidelný,  ak by bol pravidelný napĺňal by znaky pravidelného príjmu a teda podnikateľskej činnosti a tu je potrebné živnostenské oprávnenie alebo iná forma napr. založenie obchodnej spoločnosti
  • patria sem príjmy v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí
  • môže ísť o príjem jednorazový ale aj kumulovaný
  • oslobodenie od dane do výšky 500,- € sa do daňového priznania nedáva, môže ísť o iný príležitostný príjem napr. uzavretie zmluvy v zmysle Obchodného alebo Občianskeho zákonníka, ak ide o vyšší príjem napr. 800,- € daň sa platí potom z rozdielu teda z 300,-€
  • z príležitostného zárobku sa platia aj zdravotné odvody vo výške 14%" až z toho, čo presiahne sumu tých 500 eur.
1703