Tento web používa Cookies

Tento web používa na personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Niektoré z týchto súborov cookie sú nevyhnutné, pre fungovanie web stránky. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.


Potrebné súbory cookies

Potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie. Webové stránky nemôžu fungovať správne bez týchto súborov cookie a môžu byť deaktivované iba zmenou predvolieb prehliadača.


Analytické cookies

Analytické súbory cookie slúžia na získanie údajov o návštevnosti internetovej stránky, informácii o vyhľadávaniach na stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete.


Marketingové cookies

Marketingové súbory cookie nám pomáhajú zlepšiť cielenú reklamu.


Register mimovládnych organizácií

14. apríl 2020

Register mimovládnych organizácií

Pozor na dátum  1. júna 2020  – mimovládne organizácie !

Zákon o registri mimovládnych organizácií zriadil  jeden register pre nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom. 

Register mimovládnych organizácií by mal byť v prevádzke najneskôr od 1. januára 2021. Pôvodné registra sa zrušia a údaje z nich budú automatický prenesené. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako správca a prevádzkovateľ registra odporúča všetkým organizáciám následnú kontrolu správnosti a úplnosti zapísaných údajov. 

Vyššie uvedený zákon zároveň zaviedol oznamovacie povinnosti  pre občianske združenia, odborové organizácie, organizácie zamestnávateľov a organizácie s medzinárodným prvkom mali do 30. júna 2019 oznámiť aktuálne údaje o štatutárnom orgáne.  Pokiaľ  nebude mať niektorá mimovládna organizácia v registri úplné údaje (tzn. budú chýbať  údaje o štatutárnom orgáne) nebude môcť prijímať dotácie, eurofondy, podiel  zaplatenej dane  (tzv. 2 %) a nakladať s verejným majetkom. 

V súvislosti s vyššie uvedeným Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) dáva do pozornosti blížiaci sa dátum povinnej aktivácie elektronických schránok  mimovládnych organizácií  (ako právnických osôb nezapísaných v obchodnom registri) a ktorá podľa platného zákona o e-Governmente začne dňom 1. júna 2020.

Ak sa teda údaje o štatutárnom orgáne nenachádzajú v registroch na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,  NASES nemá možnosť preniesť údaje o štatutárnom orgáne do elektronickej schránky. 

Dôsledok:

  • Štatutárny orgán mimovládnej organizácie nebude mať možnosť prihlásiť sa do elektronickej schránky
  • Orgány verejnej správy doručujú do elektronických schránok dokumenty s rovnakým právnym účinkom, akoby boli doručené v listinnej podobe
  • Mimovládna organizácia môže zmeškať zákonné lehoty z doručovaných dokumentov, len preto, že sa štatutárny orgán neoboznámil s obsahom dokumentu. 

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-8&sprava=upozornujeme-na-oznamovacie-povinnosti-mimovladnych-organizacii-suvisiace-s-pripravou-noveho-komplexneho-registra

Autor: JUDr. Božena Grancová, Phd. – advokát 
 

198