Výpoveď počas rodičovskej dovolenky

23. máj 2016

Minulý týždeň som sa stretla s prípadom, kedy zamestnávateľ chcel ukončiť pracovný pomer so zamestnankyňou, ktorá je súčasnej dobe na rodičovskej dovolenke. Zamestnávateľ, sa deklaroval, že miesto sa ruší. Zamestnankyňa pracovala u zamestnávateľa 7 rokov vrátane rodičovskej dovolenky.

Aké sú možnosti ? Ako ďalej postupovať ? Na čo má nárok ?

V tomto prípade, nie je možné ukončiť pracovný pomer výpoveďou nakoľko v zmysle ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce v znení neskorších predpisov  sa píše o zákaze výpovede zamestnancovi, ktorý je na rodičovskej dovolenke (materskej dovolenke, osamelý zamestnanec). Zamestnanec je v tomto prípade v OCHRANNEJ DOBE. Je možné ukončiť pracovný pomer iba dohodou oboch zmluvných strán.

V tomto prípade treba riešiť aj otázku odstupného. V prípade, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodnú na výpovednom dôvode § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) má nárok zamestnanec na odstupné, v tomto prípade má nárok zamestnanec na najmenej 3 –násobok priemerného platu, nakoľko zamestnankyňa pracovala viac ako 5 rokov a menej ako 10 rokov.

1423