Zákon o ochrane osobných údajov vs. zákon o protispoločenskej činnosti

15. apríl 2016

Nadväzujem na zákon o whisteblowingu č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), niektorí ho volajú aj „bonzácky zákon“.

Ako zákon ovplyvňuje ochranu osobných údajov ?

I. skupina, tí ktorí majú povinnosť vydať vnútorný predpis, viesť evidenciu. V tomto prípade ide o orgán verejnej moci alebo zamestnávateľa, ktorí zamestnáva  aspoň 50 zamestnancov, musia mať  informačný systém oznamovania protispoločenskej činnosti  t.j. interný whisteblowing.

Vzor evidenčného listu nájdete aj na:
http://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/evidencny_list_oznamovanie_protispolocenskej_cinnosti.pdf

II. skupina, tí, ktorí zo zákona nemajú povinnosť  v zmysle č. 307/2014 Z. z., ale majú vypracovaný vnútorný predpis a evidenciu.  Majú povinnosť vypracovať informačný systém whisteblowing  t.j. externý whisteblowing. Prevádzkovatelia informačného systému majú oznamovaciu povinnosť voči Úradu na ochranu osobných údajov.

1004