Zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

18. máj 2016

Zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Každý zamestnávateľ riešil už raz situáciu, kedy mu zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku  a potom následne na rodičovskú dovolenku. Ako to však vyriešiť so zastupovaním ?

Zastupovanie sa v tomto prípade riadi osobitným režimom § 48 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Zamestnávateľ, by mal presne vymedziť  v pracovnej zmluve so zastupujúcou zamestnankyňou pracovný pomer na dobu trvania materskej dovolenky zastupovanej osoby. Pokiaľ  zamestnankyňa  plynule pokračuje v čerpaní rodičovskej dovolenky, pracovný pomer so zastupujúcou zamestnankyňou  sa opäť predĺži z dôvodu zastupovania počas rodičovskej dovolenky. Tento predĺžený pracovný pomer  môže trvať aj viac ako 2 roky. Predĺženie musí byť  písomne podchytené a uvedené v pracovnej zmluve.

Zastupovaná zamestnankyňa má povinnosť informovať zamestnávateľa písomne minimálne s mesačným predstihom o úmysle nastúpiť  do práce v konkrétny deň po ukončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

4042