Letenky

14. apríl 2020

Letenky

Otázka: 

Chcem  sa spýtať - ako môžem postupovať pri refundácii leteniek. Mal som zakúpene dve letenky v spoločnosti XXXXX. Let boli plánovaný  na dátum 17.3.2020 let z Viedne do New Yorku a spiatočná cesta mala byť  24.3.2020  realizovaná cez spoločnosť United Airlines. Ani jedna z týchto ciest sa neuskutočnila, z dôvodu vypuknutia Coronavirusu a následného uzatvorenia hraníc - od20.3. 2020 Uzavretie hraníc USA a následné aj nariadenie našej vlády.  Moja požiadavka na refundáciu ceny leteniek  je neustále nevybavená - avšak spoločnosť XXXX aj letecká spoločnosť mi neustále ponúkajú iba zmenu termínu, poprípade vyplatenie finančných prostriedkov až po 3.9.2020. Čo  je pre mňa veľmi neskoro a domnievam sa, že sú porušené moje práva, ktoré plynú z nariadenia ES 261/2004. Podľa ktorého mám nárok na refundáciu leteniek do doby 1 až 8 týždňov od zrušenia letu. Aj keď som upozorňoval leteckú spoločnosť aj spoločnosť XXXX na moje práva ani jedná spoločnosť mi neposkytuje spomínanú možnosť. Preto vás prosím o pomoc ako by som mohol postupovať aby som od  spoločnosti dostal  refundáciu letenky, ktorú som nevyužil.

Viacerí právnici sa zaoberali riešením podobných otázok:

V prípade, ak je zrušený let, vzťahuje sa túto otázku  nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, ktoré bližšie špecifikuje, v akých prípadoch majú cestujúci právo na vrátenie cien za letenky,  odškodné, či iné práva. Pokiaľ je zrušenie letov spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť ani vtedy, keď boli prijaté všetky primerané opatrenia, medzi ktoré sa podľa odbornej verejnosti zahŕňa aj prípad šírenia koronavírusu COVI-19, tak cestujúci nemajú právo na  prípadné „odškodné“, ale iba na vrátenie ceny letenky, prípadne možnosť dohodnúť sa na presmerovaní letu.

V prípade, ak sa cestujúci obáva cestovať a svoj let zruší, na takýto prípade sa nariadenie 261/2004 samozrejme nevzťahuje. Výnimočne s prihliadnutím na terajšiu situáciu viaceré letecké spoločnosti umožňujú pre koronavírus zrušiť letenku s nižším stornom, prípadne aj bez storno poplatku.

Osobitná je situácia, keď nie je možná realizácia letu pre zákaz prijímania letov  v USA, ktoré  prilietajú z Európy. V danom prípade je takýto zákaz dôvodom na vrátenie ceny za letenku. Tam naše právne predpisy (v prípade cesty cez cestovnú kanceláriu) explicitne uvádzajú, že v prípade, ak nastane neodvrátiteľná a mimoriadna okolnosť v cieľovom mieste a kvôli tejto okolnosti nemôže byť zájazd, cesta  zrealizovaná, tak cestujúci má právo na vrátenie všetkých platieb – ide o zrušenie zmluvy s cestovnou kanceláriou. 

Vo Vašom prípade ste si (predpokladám)  letenku objednávali sám, nie je to zájazd cestovnej kancelárie. Ste teda v priamo právnom vzťahu s leteckou spoločnosťou, spoločnosť XXXX je sprostredkovateľom pri predaji, za čo si účtuje poplatky za realizovanú službu.  Naviac, Ministerstvo dopravy USA vydalo dňa 3.4.2020 oznámenie, v ktorom  sa zmieňuje o povinnosti amerických a zahraničných leteckých spoločností poskytnúť cestujúcim rýchlu finančnú náhradu za nezrealizované lety v súvislosti s obmedzeniami a rozhodnutiami pre COVID-19. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať dôsledky na ďalšie poskytovanie leteckých služieb pre letecké spoločnosti. 

Viac si môžete pozrieť TU: 
https://www.transportation.gov/briefing-room/us-department-transportation-issues-enforcement-notice-clarifying-air-carrier-refund?fbclid=IwAR20sgyobd23Mh1gXJyepPbMby3ROyrU_M3bMZ8vA49GuOPXZa5O-P1Epso

AUTOR: JUDr. Božena Grancová, Phd. – advokát
 

461