Audit/kontrolný audit

Audit

Auditom sa celý proces iba začína, určuje sa tok osobných údajov, kde sa zistí aktuálny stav. Tento audit sa vykonáva priamo u klienta, kde nám klient odpovedá a otázky, ktoré nás nasmerujú ku konkrétnej implementácií nariadení GDPR pre danú spoločnosť. Audit nevykonávame na základe dotazníka.

Kontrolný audit

Máte spracovanú dokumentáciu, ale nie ste si istý či správne? Neváhajte nás kontaktovať.