Implementácia

IMPLEMENTÁCIA OBSAHUJE  (dokumentácia na mieru),

Implementácia obsahuje:

 1. identifikácia spracúvaných osobných údajov,
 2. analýza bezpečnosti informačných systémov u prevádzkovateľa,
 3. posúdenie vplyvov na ochranu údajov (Data Protection Impact Assessment – DPIA) sa vyžaduje pri systematickom spracúvaní osobných údajov, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní dát, spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov vo veľkom množstve a pri systematickom monitorovaní verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu,
 4. posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu,
 5. popis informačných systémov a ich riešení,
 6. vymedzenie okolia informačných systémov,
 7. vypracovanie návrhov bezpečnostných opatrení v rozsahu:
  • Technické opatrenia zamerané na fyzickú ochranu informačného systému.
  • Technické opatrenia zamerané na informačno-technologickú ochranu informačného systému.
  • Personálne opatrenia.
  • Organizačné opatrenia.
  • Likvidácia osobných údajov.
  • Zálohovanie.
  • Kontrolný mechanizmus.
 8. vypracovanie návrhov vzorov  poučení oprávnených osôb na konkrétny IS a rozsahu činností,
 9. vypracovanie návrhov  vzorov evidenčných listov k informačným systémom,
 10. vypracovanie návrhov vzorov zmlúv medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom a ďalších dokumentov potrebných pre dodržiavanie uvedeného zákona.

Máte vypracovanú dokumentáciu k GDPR ale neviete či je správne ? neváhajte sa na nás obrátiť.