Vzory

Podnikateľom ponúkame alternatívu pri riešení a implementácií GDPR, ktorá by im pomohla a zároveň ukázala potrebu riešiť GDPR nielen z hľadiska povinnosti, ale aby to chápali ako určitú formu poskytnutia benefitu pre ich zákazníkov.

Správnym výberom balíčka sa tak stáva GDPR jednoduchým a aplikovateľným. Využite i vy moje niekoľko ročné know-how vo svoj prospech. A týmto to celé nekončí. Keďže zavedenie GDPR do praxe je dlhodobý proces - budem aktualizovať všetky potrebné informácie a vzory. Spoluautorom je aj p. Andrej Srnka  - DPL specialist.

Vzory obsahujú napr. tieto dokumenty: gap analýzu, metodika šifrovania, sprostredkovateľská zmluva, smernica, poučenia/pokyn zamestnanca, dohoda o mlčanlivosti, poverenia zamestnanca na spracúvanie osobných údajov, web dotknutá osoba (informácie), súhlasy, žiadosť dotknutá osoba, oznámenie o poverení dotknutej osoby, poverenia DPO,  spracovateľské operácie prevádzkovateľ,  zoznam žiadostí,  cookies,  informácia pre zamestnancov o kamerovom systéme,  oprávnený záujem – kamerový systém,  aktualizácie pracovnej zmluvy, DPIA – GDPR (posúdenie vplyvu).