Pracovné právo

Pre právnické osoby/živnostníkov

Personalistika  a HR /pracovnoprávne poradenstvo

Potrebujete komplexný servis v oblasti personalistiky a zároveň pracovnoprávne poradenstvo? Vieme, vám zabezpečiť všetky potrebné dokumenty v zmysle platnej legislatívy, ktoré musíte mať ako zamestnávateľ zabezpečené Pracovnoprávna oblasť je v každej spoločnosti veľmi citlivá a náročná oblasť, ktorá si vyžaduje diplomatické riešenia a vystupovanie.

Pomôžeme Vám napr. pri:

  • proces pri nástupe a výstupe zamestnanca,
  • interné smernice,
  • pracovnoprávny servis (mediátor),
  • aktualizujeme pracovné zmluvy ako aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru .... podľa vašich požiadaviek,
  • ukončenie pracovných pomerov rôzne druhy, príprava výpovedí,
  • dohody o hmotnej zodpovednosti.

Pre fyzické osoby

Máte problém v práci? Stal sa Vám úraz? Pomôžeme Vám mediáciou. Mediácia je v poslednom období vyhľadávaným inštitútom.

Pomôžeme Vám napr. pri:

  • neplatnosť rozviazania pracovného pomeru,
  • náhrada mzdy,
  • pracovné úrazy,
  • konflikty medzi zamestnancami, či zamestnancom a zamestnávateľom.

Ak ste si nie istý, či je možné Váš problém riešiť mediáciou, alebo neviete ako ďalej postupovať tak nás neváhajte kontaktovať.