Tento web používa Cookies

Tento web používa na personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Niektoré z týchto súborov cookie sú nevyhnutné, pre fungovanie web stránky. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.


Potrebné súbory cookies

Potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie. Webové stránky nemôžu fungovať správne bez týchto súborov cookie a môžu byť deaktivované iba zmenou predvolieb prehliadača.


Vzory GDPR

Správnym výberom balíčka sa tak stáva GDPR jednoduchým a aplikovateľným. Využite i vy moje niekoľko ročné know-how vo svoj prospech. A týmto to celé nekončí. Keďže zavedenie GDPR do praxe je dlhodobý proces - budem aktualizovať všetky potrebné informácie a vzory. Spoluautorom je aj p. Andrej Srnka - DPL specialist (internetová bezpečnosť).


Je vhodný pre malé e-shopy, ktoré nemajú zamestnancov, balík obsahuje tieto vzory:

GAP analýza, metodika šifrovania, sprostredkovateľská zmluva, smernica, poučenia konateľa (jedno-osobovej sro), web dotknutá osoba (informácie), žiadosť dotknutá osoba, spracovateľské operácie prevádzkovateľ, zoznam žiadostí, cookies – prvotná informácia, DPIA – GDPR (posúdenie vplyvu).

Cena: 179 EUR

Je vhodný pre malé e-shopy so zamestnancami, balík obsahuje tieto vzory:

GAP analýza, metodika šifrovania, sprostredkovateľská zmluva, smernica, poučenia/pokyn zamestnanca, dohoda o mlčanlivosti, poverenia zamestnanca na spracúvanie osobných údajov web dotknutá osoba (informácie),žiadosť dotknutá osoba, poverenia DPO, spracovateľské operácie prevádzkovateľ, zoznam žiadostí, cookies – prvotná informácia, DPIA – GDPR (posúdenie vplyvu).

Cena: 239 EUR

Je vhodný pre E-shop so zamestnancami, kamennou predajňou, ktorá disponuje kamerovým systémom.

GAP analýza, metodika šifrovania, sprostredkovateľská zmluva, smernica, poučenia/pokyn zamestnanca, dohoda o mlčanlivosti, poverenia zamestnanca na spracúvanie osobných údajov, web dotknutá osoba (informácie), žiadosť dotknutá osoba, oznámenie o poverení dotknutej osoby, poverenia DPO, spracovateľské operácie prevádzkovateľ, zoznam žiadostí, cookies, informácia pre zamestnancov o kamerovom systéme, oprávnený záujem – kamerový systém, aktualizácie pracovnej zmluvy, DPIA – GDPR (posúdenie vplyvu).

Cena: 329 EUR

Je vhodný aj pre samostatnú účtovníčku ale sú tam vzory aj v prípade zamestnanca, vzory sú vhodné pre malé účtovné spoločnosti.

GAP analýza, metodika šifrovania, sprostredkovateľská zmluva, smernica, poučenia/pokyn zamestnanca, dohoda o mlčanlivosti, poverenia zamestnanca na spracúvanie osobných údajov web dotknutá osoba (informácie),žiadosť dotknutá osoba, poverenia DPO, spracovateľské operácie prevádzkovateľ, zoznam žiadostí, cookies – prvotná informácia, DPIA – GDPR (posúdenie vplyvu).

Cena: 239 EUR

Z nášho školenia oddídete s vypracovanou dokumentáciou GDPR.

Naše školenie je praktické, vysvetlíme si pojmy a zároveň budeme pracovať so vzormi. Vašou úlohou je zmapovať si tok osobných údajov, aké druhy spracúvate ...
Školenie je limitované počtom účastníkov 5, aby sme sa každému venovali individuálne.

Cena: 358 EUR

Je vhodný aj pre samostatnú účtovníčku ale sú tam vzory aj v prípade zamestnanca, vzory sú vhodné pre malé účtovné spoločnosti.

GAP analýza, metodika šifrovania, sprostredkovateľská zmluva, smernica, poučenia/pokyn zamestnanca, dohoda o mlčanlivosti, poverenia zamestnanca na spracúvanie osobných údajov web dotknutá osoba (informácie),žiadosť dotknutá osoba, poverenia DPO, spracovateľské operácie prevádzkovateľ, zoznam žiadostí, cookies – prvotná informácia, DPIA – GDPR (posúdenie vplyvu).

Cena: 358 EUR

GDPR („General Data Protection Regulation”) je nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018

Osobný údaj, dotknutá osoba, cookies, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ, zodpovedná osoba, záznam o spracovateľských činnostiach, poučenie oprávnených osôb.

Cena: Zdarma


Prečítajte si postup, ako pracovať so šablónami.

Objednávkový formulár


Odoslať