Cenník

Cenník pri službách vo veciach pohľadávok, ochrana osobných údajov, ako i pracovnoprávne poradenstvo je individuálny a záleží od požiadaviek klienta, náročnosti úkonov a dohôd.

Cenník mediácie

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Zz o mediácii podnikaním a mediátorom má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za tento výkon sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorovi. Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhradu s účastníkmi dohodne. Účastníci sa dohodnú aj na tom, kto za mediáciu zaplatí. Môže byť napríklad len iniciátor mediácie, alebo môžu byť dohodnutí, že sú náklady spolu, všetci účastníci mediálneho konania.

Hodinová sadzba - 70,- EUR.

Pri prvom stretnutí 15 min. zdarma, následne platená konzultácia.

Osobitné ustanovenia