Tento web používa Cookies

Tento web používa na personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookies. Niektoré z týchto súborov cookie sú nevyhnutné, pre fungovanie web stránky. Podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov.


Potrebné súbory cookies

Potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie. Webové stránky nemôžu fungovať správne bez týchto súborov cookie a môžu byť deaktivované iba zmenou predvolieb prehliadača.


Cenník

Cenník pri službách vo veci pohľadávok, ochrana osobných údajov, ako i pracovnoprávne poradenstvo je individuálny a záleží od požiadaviek klienta, náročnosti úkonov a dohody.

Cenník mediácie

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za tento výkon sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom. Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne. Účastníci sa dohodnú aj na tom, kto za mediáciu zaplatí. Môže to byť napríklad len iniciátor mediácie, alebo sa môžu dohodnúť, že sa o náklady podelia spoločne všetci účastníci mediačného konania.

1. Občiansky sektor - fyzické osoby

Predmet sporu

susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzi kultúrne a etnické spory

 1. Nemajetkové spory
  • rodinné spory, partnerské spory, rozvod, starostlivosť o deti, susedské spory a pod. - 29 €/hod
 2. Majetkové spory
  • do 1.700,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa - 60 €/hod
  • od 1.700,- € - 95 €/hod

2. Súkromný podnikateľský sektor - právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia

Predmet sporu

fyzické a právnické osoby

 1. Nemajetkové spory
  • fyzické osoby podnikatelia - 65 €/hod
  • právnické osoby podnikatelia - 130 €/hod
 2. Majetkové spory
  • do 1.700,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa - 65 €/hod
  • od 1.700,- € do 3.400,- € - 100 €/hod
  • od 3.400,- € do 6.700,- € - 10 % z hodnoty
  • od 6.700,- € do 16.600,- € - 7 % z hodnoty
  • od 16.600,- € do 33.200,- € - 5 % z hodnoty
  • viac ako 33.200,- € - 4 % z hodnoty

3. Štátny sektor

Predmet sporu

štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie, pracovno-právne vzťahy v tomto sektore

 1. Nemajetkové a pracovnoprávne spory
  • 33 €/hod
 2. Majetkové spory v štátnom sektore
  • do 3.400,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa - 33 €/hod
  • od 3.400,- € do 6.700,- € - 8 % z hodnoty
  • od 6.700,- € do 16.600,- € - 5 % z hodnoty
  • od 16.600,- € do 33.200,- € - 3 % z hodnoty
  • od 33.200,- € do 66.400,- € - 2 % z hodnoty
  • viac ako 66.400,- € - 1 % z hodnoty

4. Spotrebiteľské spory

 1. Spotrebiteľ
  • 10% z odmeny najviac však 20 €
 2. Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia (dodávateľ, operátor, peňažné ústavy, leasingovky atď.) nie štátne orgány
  1. Nemajetkové spory
   • fyzické osoby podnikatelia - 65 €/hod
   • právnické osoby podnikatelia - 130 €/hod
  2. Majetkové spory
   • do 1.700,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa - 65 €/hod
   • od 1.700,- € do 3.400,- € - 100 €/hod
   • od 3.400,- € do 6.700,- € - 10 % z hodnoty
   • od 6.700,- € do 16.600,- € - 7 % z hodnoty
   • od 16.600,- € do 33.200,- € - 5 % z hodnoty
   • viac ako 33.200,- € - 4 % z hodnoty
  3. Štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávanie, pracovno-právne vzťahy v tomto sektore
 1. Nemajetkové a pracovnoprávne spory
  • 33 €/hod
 2. Majetkové spory v štátnom sektore
  • do 3.400,- € alebo ak majetková hodnota predmetu mediácie nie je známa - 33 €/hod
  • od 3.400,- € do 6.700,- € - 8 % z hodnoty
  • od 6.700,- € do 16.600,- € - 5 % z hodnoty
  • od 16.600,- € do 33.200,- € - 3 % z hodnoty
  • od 33.200,- € do 66.400,- € - 2 % z hodnoty
  • viac ako 66.400,- € - 1 % z hodnoty

Osobitné ustanovenia