Blog

POZOR ! Zákonná povinnosť zapísať rodné číslo do obchodného registra do 30.09.2022 !

18. jún 2022

POZOR ! Zákonná povinnosť zapísať rodné číslo do obchodného registra do 30.09.2022 ! Stav ku dňu 17.06.2022. Novelou zákona o obchodnom registri (403/2021 Z.z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 53... - SLOV-LEX) bola uzákonená …

Čítať viac

Prečo je zdieľanie fotiek/videí detí na sociálnych sieťach nebezpečné ?

18. február 2022

  Fotografia:  Katarína Kročková (Archív)   Rozhovor v Dámskom klube Tento rozhovor, som poskytla presne pred rokom a stále je to aktuálna téma. Témou boli sociálne siete a zdieľanie fotiek/videí detí. Na otázky ohľadom…

Čítať viac

Plán kontrol pre rok 2022

31. január 2022

Plán kontrol na rok 2022 Úrad na ochranu osobných údajov každý rok vydáva plán kontrol. Pre tento rok ich rozdelil na dve skupiny. Ak ste sa nenašli v tomto pláne to neznamená, že nemôžete byť skontrolovaný. Odporúčame si zaktualizovať…

Čítať viac

Ako nastaviť COOKIE lištu od 01.02.2022 ?

27. január 2022

               AKO NASTAVIŤ COOKIE LIŠTU (BANNER) OD 01.02.2022 ? Prevádzkovatelia sú povinní vytvárajú od návštevníkov webových stránok súhlas s použitím cookies. Výnimku zo súhlasu predstavujú iba NUTNÉ (necessary) cookies…

Čítať viac

Autorizácia zmlúv advokátom

4. jún 2020

Jedným z úkonov právnych  služieb, ktoré  poskytuje spravidla advokát je aj spísanie zmluvy, za ktorý patrí advokátovi odmena. Nie však každá spísaná zmluva musí viesť  k jej autorizácii. Činnosť advokáta môže byť ukončená spísaním…

Čítať viac

Register mimovládnych organizácií

14. apríl 2020

Pozor na dátum  1. júna 2020  – mimovládne organizácie ! Zákon o registri mimovládnych organizácií zriadil  jeden register pre nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecné služby, neinvestičné fondy, občianske združenia,…

Čítať viac

Konečný užívateľ výhod - nie len obchodné spoločnosti

17. november 2019

Doplnenie článku ku konečnému užívateľovi výhod. V prvom článku sme sa venovali základným informáciám o konečnom užívateľovi výhod. V tomto článku by sme sa venovali detailnejšie, kto má povinnosť zapísať konečného užívateľa…

Čítať viac

Konečný užívateľ výhod - základné informácie

17. november 2019

Konečný užívateľ výhod Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa novelizoval zákon č. 297/2008 Z.z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov…

Čítať viac

Facebook vs. fotografia zamestnancov.

17. november 2019

Český úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len „úrad“) uložil pokutu škole ako vecne príslušný orgán podľa § 46 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, a čl. 58 odst. 2 písm. i)…

Čítať viac

Založenie s.r.o

16. december 2018

Potrebujete pomôcť pri založení obchodnej spoločnosti? Čo tak využiť možnosť založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným - ide predsa o najviac používaný typ obchodnej spoločnosti. Postup, s ktorým vieme pomôcť: Výber obchodného…

Čítať viac

Likvidácia s.r.o

16. december 2018

Likvidácia obchodnej spoločnosti je odborne, právne, ako aj účtovne a administratívne náročný proces. Likvidácia spoločnosti si vyžaduje prípravu 2 účtovných závierok, elektronickú komunikáciu, vyžiadanie a prevzatie súhlasov…

Čítať viac

Konkurzné konanie

16. december 2018

Základnou úlohou konkurzného konania právnickej osoby je postupné speňaženie majetku dlžníka a úhrada záväzkov veriteľov. Konkurzné konanie prebieha tak, že konkurzný správca postupne speňažuje (rozpredáva) majetok dlžníka (úpadcu),…

Čítať viac

Konečný užívateľ výhod

12. december 2018

Zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších…

Čítať viac

Novela katastrálneho zákona – od 1.10.2018

18. november 2018

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 19.6.2018 novelu katastrálneho zákona – zákon č. 212/2018 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. októbra 2018. Novela zákona reaguje na požiadavky informatizácie spoločnosti, vychádza…

Čítať viac

GDPR

13. február 2018

Čo to GDPR je? GDPR („General Data Protection Regulation”) je nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018. Cieľom tohto nariadenia je zosúladiť pravidlá týkajúce sa ochrany základných práv…

Čítať viac

GDPR vs E-shop, časť 3

13. február 2018

Záznamy o spracovateľských operáciách a zodpovedná osoba Podľa súčasne platnej legislatívy má prevádzkovateľ povinnosť viesť o každom informačnom systéme evidenciu informačných systémov (§43 a 44) alebo oznamovaciu povinnosť…

Čítať viac

GDPR vs E-shop, časť 2

9. február 2018

Sprostredkovateľ podľa GDPR. Kto môže byť sprostredkovateľ voči prevádzkovateľovi? Príklady z praxe: SBS ÁNO Dodávateľské služby mzdová účtovníčka ÁNO Dodávateľské služby účtovníctvo ÁNO Dodávateľské…

Čítať viac

Ochrana osobnych údajov pre e-shop podľa GDPR

22. december 2017

Ako sa zmenia osobné údaje pre E-shop v zmysle nového nariadenia GDPR Právny základ – súčasná platná legislatíva: - Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Pre e-shop sú…

Čítať viac

Ako je to s tými osobnými údajmi pre E-shop?

27. september 2016

Stretávam sa pomerne často s rôznymi otázkami a názormi pri ochrane osobných údajov čo je potrebné pre taký e-shop. Pre e-shop sú z praxe charakteristické tieto informačné systémy (ďalej len „IS“), samozrejme môže byť ich viac…

Čítať viac

Centrálny register exekúcií

9. august 2016

V súčasnej dobe sa veľmi často vyskytuje fenomén neplnenia si vlastných záväzkov riadne a včas. Dalo by sa hovoriť aj o akomsi „národnom športe“, kde sa dlžníci vedia pohybovať v obchodnej sfére tak, že v prípade riešenia sporu…

Čítať viac

E-shop

9. august 2016

E - shop ... POZOR ZMENA z pohľadu ochrany osobných údajov, nie je už potrebné oznámenie informačného systému (ďalej len „IS“) E-shop na Úrad na ochranu osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov zrušil oznamovaciu povinnosť…

Čítať viac

Ako reklamovať dovolenku

26. júl 2016

DOVOLENKA ... TEŠÍME SA NA ŇU CELÝ ROK. ČO ROBIŤ, AK NEZODPOVEDÁ TOMU, ČO SME SI OBJEDNALI? Právny základ ochrany zákazníka cestovných kancelárií v Slovenskej republike je daný zákonom č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach…

Čítať viac

Zástrčkový zákon

7. jún 2016

Zástrčkový zákon ... týka sa všetkých ... áno, aj tých, ktorí televízor nemajú ... Upravuje ho zákon č. 340/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov. Kto má povinnosť platiť koncesionárske poplatky Platiteľom úhrady je: Fyzická…

Čítať viac

Výpoveď počas rodičovskej dovolenky

23. máj 2016

Minulý týždeň som sa stretla s prípadom, kedy zamestnávateľ chcel ukončiť pracovný pomer so zamestnankyňou, ktorá je súčasnej dobe na rodičovskej dovolenke. Zamestnávateľ, sa deklaroval, že miesto sa ruší. Zamestnankyňa pracovala…

Čítať viac

Zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

18. máj 2016

Každý zamestnávateľ riešil už raz situáciu, kedy mu zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku  a potom následne na rodičovskú dovolenku. Ako to však vyriešiť so zastupovaním ? Zastupovanie sa v tomto prípade riadi osobitným…

Čítať viac

Príležitostný príjem

17. máj 2016

Určite aj Vy ste už raz v živote riešili otázku, čo podlieha dani z príjmu...resp. si privyrobíte nejaké to euro a napadá Vás myšlienka, či je treba z toho platiť daň.  Ako to vlastne je s tými príležitostnými príjmami ? Príjem…

Čítať viac

Súhlas dotknutej osoby

21. apríl 2016

A teraz ruku na srdce. Aj vy dávate všade súhlas dotknutej osoby? S pocitom, že radšej pre istotu a nič tým nepokazíte? Chyba ! Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, presne taxatívne…

Čítať viac

Zákon o ochrane osobných údajov vs. zákon o protispoločenskej činnosti

15. apríl 2016

Nadväzujem na zákon o whisteblowingu č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), niektorí ho volajú aj „bonzácky…

Čítať viac

Zákon o whistleblowingu

13. apríl 2016

Nezabúdame ? Máme ? .... Zákon o whistleblowingu č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), niektorí ho volajú aj…

Čítať viac

Čo prináša nový zákon o mediácií pri spotrebiteľských sporoch?

5. apríl 2016

Najväčším očakávaním, ktorý má priniesť tento zákon je odbremenenie súdov od spotrebiteľských sporov a tým docieliť aby súdy mali možnosť riešiť spory/kauzy bez zbytočných prieťahov. Zákon od 01.07.2016 určuje riešenie spotrebiteľských…

Čítať viac

Ide o „krádež know how“?

7. marec 2016

Stalo sa Vám, že na prvom kole pohovoru Vám navrhol „budúci zamestnávateľ“ aby ste vypracovali úlohu, ktorá má obsahovať nápady a návrhy? A vy v dobrej viere, túto úlohu splníte. Vypracujete ju so svojimi nápadmi, návrhmi a čakáte,…

Čítať viac