Médiá

Rozhovor na tému mediácia

Rádio Regina - RTVS, august 2020

V piatok 21.08.2020 sme boli spolu s kolegom Mgr. Jaroslavom Brezinom (mediátor) hosťami v Rádiu Regina. Vypočujte si náš rozhovor o tom, že stojí za to sa dohodnúť prostredníctvom mediácie.

Čítať viac

S fotkami svojich detí môžete spustiť kyberšikanu

MAMA a ja, marec 2020

V súčastnosti dorastá generácia detí, ktorých celý život je zachytený na sociálnych sieťach ich rodičov, a to často bez toho, aby vedeli, čo o nich zdieľali.

Čítať viac

Je GDPR byrokratická záťaž alebo praktická nevyhnutnosť?

Obchod, august 2019

Od účinnosti európskeho nariadenia o GDPR prešiel už rok, no mnohé firmy ešte stále nevedia, či sa ich toto nariadenie týka alebo ako ho majú implementovať. Oslovili sme preto JUDr. Katarínu Kročkovú, ktorá sa venuje problematike…

Čítať viac

Rozhovor: GDPR sa týka každej spoločnosti

retailmagazin.sk, máj 2019

Od povinnosti implementovať pravidlá ochrany osobných údajov uplynul takmer rok. Ako si ju oslovili spoločnosti podnikajúce na Slovensku? Čo je dôležité pre obchodníkov?

Čítať viac

Osobné údaje spracováva každá spoločnosť

hnonline.sk, marec 2019

Od účinnosti Nariadenia GDPR ubehol necelý rok. Úrad na ochranu osobných údajov neustále vydáva metodické pokyny a usmernenia k jednotlivým problematikám. GDPR je živé odvetvie a treba s ním priebežne pracovať. Určite teda nejde…

Čítať viac

GDPR nie je žiadna veda. Vzory vám v tom pomôžu.

Časopis Zisk, september 2018

Mnohé firmy si ešte stále nesplnili povinnosti spojené s ochranou osobných údajov, alebo v nich majú nezrovnalosti. Malým firmám a e-shopom v tom môžu pomôcť špecializované balíčky služieb.

Čítať viac

Ochrana majetku a osôb po novom

IN STORE Slovakia, jún 2018

Posledné mesiace sa neustále skloňuje téma GDPR. Máj 2018 bol zlomovým v oblasti ochrany súkromia a výrazne vstupuje do vzťahov zamestnávateľ a zamestnanec, ale aj do vzťahov k zákazníkom.

Čítať viac

Judikatúra v pracovnoprávnych veciach

najpravo.sk, máj 2018

Rozsudky, uznesenia a stanoviská súdov týkajúce sa skončenia pracovného pomeru majú nezastupiteľné miesto v právnej praxi, a to najmä z dôvodu rozmanitosti situácií, ktoré môžu medzi zamestnávateľom a zamestnancom nastať.

Čítať viac